MMSI TELECOM RADIO LICENCIA


  • Každá loď musí mať zo zákona platnú licenciu MMSI / Rádio na palube. Môžeme zabezpečiť vašu Dubaj MMSI / Radio licenciu pri žiadosti o registráciu vlajky Dubaj. Licencia MMSI pokrýva VHF rádio, radar, AIS, epirb, transpondér a radar a priraďuje čísla potrebné na správne fungovanie.

  • Našim klientom vieme sprostredkovať licenciu na rádio MMSI v Dubaji. Cena je £135,- v kombinácii s akoukoľvek registráciou vlajky alebo £175,- ak si ju objednáte samostatne.

Požadované dokumenty:
  • Kópia kúpneho listu/doklad o vlastníctve
  • Kópia osvedčenia o registrácii
  • Kópia pasu/ID
  • Rozhlasová licencia
  • Podrobnosti o rádiovom zariadení
  • Doklad o spôsobilosti

ZAREGISTRUJTE SA TERAZ!

Zostať v spojení