ΑΔΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ MMSI TELECOM


  • Κάθε σκάφος πρέπει να διαθέτει από το νόμο έγκυρη άδεια MMSI/ραδιοφώνου επί του σκάφους. Μπορούμε να κανονίσουμε την άδεια MMSI/ραδιοφώνου του Ντουμπάι όταν υποβάλλετε αίτηση για εγγραφή σημαίας του Ντουμπάι. Η άδεια MMSI καλύπτει το VHF Radio, το ραντάρ, το AIS, το epirb, τον αναμεταδότη και το ραντάρ και εκχωρεί τους αριθμούς που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία.

  • Μπορούμε να κανονίσουμε μια άδεια ραδιοφώνου Dubai MMSI για τους πελάτες μας. Το κόστος είναι £135, - σε συνδυασμό με οποιαδήποτε εγγραφή σημαίας ή £ 175, - εάν το παραγγείλετε μόνοι σας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:
  • Αντίγραφο τιμολόγιο πώλησης/Απόδειξη ιδιοκτησίας
  • Αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής
  • Αντίγραφο διαβατηρίου/ταυτότητας
  • Άδεια ραδιοφώνου
  • Λεπτομέρειες ραδιοεξοπλισμού
  • Απόδειξη επάρκειας

ΕΓΓΡΑΦΕΊΤΕ ΤΏΡΑ!

Μείνε συνδεδεμένος